Монголын Үндэсний Номын сангийн уншлага, үйлчилгээг түр хугацаанд хаана
2024-02-29
Монгол Улсын Үндэсний номын сан шинэ байрандаа салбарлан нүүх бэлтгэл ажил хийхтэй холбоотойгоор
2024 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн уншлага, үйлчилгээг хэсэг хугацаанд хаах болсныг мэдэгдье.
2024.02.29
Монгол Улсын Үндэсний номын сангийн захиргаа
# Сэдвүүд
Мэдээ